Debiteurenbeheer

Snellere inning van uw facturen betekent een betere 'cash flow' en dus minder renteverlies voor uw onderneming en verhoging van het rendement. Het is voor u dan ook van belang de periode tussen facturering en betaling van een vordering zo kort mogelijk te houden. Wij kunnen u de juiste middelen bieden om een efficiënt en doeltreffend debiteurenbeheer mogelijk te maken.

Overschrijding van de betalingstermijn van uw debiteur(en) merken wij onmiddellijk op en de debiteur in kwestie wordt volgens een met u 'op maatwerk' overeengekomen strakke procedure consequent aangemaand, waardoor een versnelling van de geldstroom ontstaat. Wij zorgen ervoor dat deze procedure dan ook volledig bij uw onderneming en uw marktbenadering aansluit. Door heldere rapportage houden wij u op de hoogte van de resultaten en afrekening vindt plaats op de termijn die wij met u hebben overlegd.