Het incasseren van vorderingen op basis van ‘NO CURE, NO PAY’

U bent wellicht op deze website gekomen omdat u een openstaande vordering hebt die niet voldaan wordt. U hebt al aanmaningen verstuurd maar die hebben niet geleid tot betaling en nu overweegt u een incassobureau in te schakelen. U vindt het uiteraard belangrijk dat uw vordering voldaan wordt.

All-Round Incasso is een ervaren, deskundig en betrouwbaar incassobureau dat zich sinds 1994 bezighoudt met het incasseren van uitstaande vorderingen in binnen- en buitenland. De kracht van onze werkwijze ligt in een combinatie van heldere verslaggeving en oprecht persoonlijke betrokkenheid. Centraal staat daarin het snel, effectief en in het minnelijke traject incasseren van uw vordering. Wij streven er altijd naar de relatie met uw debiteur in stand te houden en gerechtelijke procedures zoveel mogelijk te voorkomen.

Trots stellen wij vast dat wij meer dan negentig procent van de ons ter incasso overgedragen vorderingen in opdracht van vele uiteenlopende opdrachtgevers succesvol weten af te sluiten. Wij zijn er dan ook steevast van overtuigd dat, indien u ook onze professionele en betrouwbare incassodienstverlening inschakelt, uw vorderingen eveneens met een grote kans van waarschijnlijkheid succesvol geïncasseerd kunnen worden. Wij adviseren u dan ook:

Wacht niet te lang met het uit handen geven van uw openstaande vordering(en); hoe eerder u na verloop van de betalingsvoorwaarden uw vordering(en) uit handen geeft, hoe hoger de inningskans is.

Onze werkwijze bestaat enerzijds uit de noodzakelijke verzending van schriftelijke aanmaningen en anderzijds uit het houden van diplomatiek telefonisch contact met uw debiteur, ook buiten kantooruren. Bovendien wordt uw debiteur, indien noodzakelijk, ook nog eens door één van onze medewerkers persoonlijk bezocht.

Ons duidelijk en helder tarief is gebaseerd op het 'NO CURE NO PAY' principe, hetgeen simpelweg betekent dat u ons geen incassokosten verschuldigd bent indien uw vordering onverhoopt oninbaar is. Waar mogelijk verhalen wij naast de hoofdsom ook rente en incassokosten op de debiteur. Abonnementen, contributies en dergelijke hanteren wij niet. Wij vinden dat snelheid, kwaliteit en persoonlijke service ons met u bindt; niet het afsluiten van een overeenkomst. Wij streven ernaar om binnen 24 uur na ontvangst van de vordering met u af te rekenen.

Spreekt onze incasso dienstverlening u aan en wilt u van deze dienst gebruik maken? Vult u dan het incasso opdrachtformulier in.