Incasso opdrachtformulier

De met (*) gemarkeerde velden zijn verplicht!                                                                                                          
Bedrijf
Ongeldige invoer

Aanhef(*)
Welke aanhef kunnen wij gebruiken?

Uw naam(*)
Wat is uw naam?

Adres(*)
Wat is uw adres?

Postcode(*)
Wat is uw postcode?

Vestigingsplaats(*)
Waar bent u gevestigd?

Telefoonnummer(*)
Op welk nummer kunnen wij u telefonisch bereiken?

Mobiele nummer
Op welk nummer kunnen wij u telefonisch bereiken?

E-mail(*)
Graag een (geldig) emailadres invullen

Banknummer(*)
Wat is uw bankrekeningnummer?


Opdrachtgever verzoekt aan ALL-ROUND INCASSO de navolgende vordering ter incasso uit handen te geven:
Gegevens Debiteur                                                                                                                     
Bedrijf
Ongeldige invoer

Contactpersoon(*)
Wat is de naam van de contactpersoon?

Adres(*)
Wat is het adres van de debiteur?

Postcode
Wat is de postcode van de debiteur?

Vestigingsplaats(*)
Waar is de vestigingsplaats van de debiteur?

Telefoonnummer
Op welk nummer kunnen wij de debiteur telefonisch bereiken?

Mobiele nummer
Op welk nummer kunnen wij u telefonisch bereiken?

E-mail
Graag een (geldig) emailadres invullen van de debiteur.

Banknummer
Wat is het bankrekeningnummer van de debiteur?

Verschuldigd bedrag(*)
Wat is het verschuldigde bedrag?


De opdrachtgever verzoekt ALL-ROUND INCASSO deze vordering te incasseren volgens de
Methode(*)

Welke methode wenst u?

De opdrachtgever zal aan ALL-ROUND INCASSO ter incasso der vordering alle noodzakelijke bescheiden, zoals facturen, leverings- en betalingscondities, correspondentie, aanmaningen, vrachtbrieven etc. per omgaande doen toekomen.

Verder verklaart de opdrachtgever hierbij bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van de Algemene Incasso Voorwaarden, die op deze website vermeld staan en die de opdrachtgever hier kan vinden en kan downloaden en/of printen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nr. 33259497 en zijn van toepassing op de onderhavige opdracht.

U wordt verzocht zoveel mogelijk gegevens in te vullen. Na ontvangst van uw gegevens wordt er ter bevestiging zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Neem s.v.p. deze code over.(*)
Neem s.v.p. deze code over.
Vernieuw codeDe code is onjuist.