Incasso opdrachtformulier

De met (*) gemarkeerde velden zijn verplicht!                                                                                                          
Ongeldige invoer

Welke aanhef kunnen wij gebruiken?

Wat is uw naam?

Wat is uw adres?

Wat is uw postcode?

Waar bent u gevestigd?

Op welk nummer kunnen wij u telefonisch bereiken?

Op welk nummer kunnen wij u telefonisch bereiken?

Graag een (geldig) emailadres invullen

Wat is uw bankrekeningnummer?


Opdrachtgever verzoekt aan ALL-ROUND INCASSO de navolgende vordering ter incasso uit handen te geven:
Gegevens Debiteur                                                                                                                     
Ongeldige invoer

Wat is de naam van de contactpersoon?

Wat is het adres van de debiteur?

Wat is de postcode van de debiteur?

Waar is de vestigingsplaats van de debiteur?

Op welk nummer kunnen wij de debiteur telefonisch bereiken?

Op welk nummer kunnen wij u telefonisch bereiken?

Graag een (geldig) emailadres invullen van de debiteur.

Wat is het bankrekeningnummer van de debiteur?

Wat is het verschuldigde bedrag?


De opdrachtgever verzoekt ALL-ROUND INCASSO deze vordering te incasseren volgens de

Welke methode wenst u?

De opdrachtgever zal aan ALL-ROUND INCASSO ter incasso der vordering alle noodzakelijke bescheiden, zoals facturen, leverings- en betalingscondities, correspondentie, aanmaningen, vrachtbrieven etc. per omgaande doen toekomen.

Verder verklaart de opdrachtgever hierbij bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van de Algemene Incasso Voorwaarden, die op deze website vermeld staan en die de opdrachtgever hier kan vinden en kan downloaden en/of printen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nr. 33259497 en zijn van toepassing op de onderhavige opdracht.

U wordt verzocht zoveel mogelijk gegevens in te vullen. Na ontvangst van uw gegevens wordt er ter bevestiging zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Toon aan dat je geen robot bent

Beveiliging