Disclaimer

Aansprakelijkheid

Bij het samenstellen van deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Ondanks onze voortdurende zorg en aandacht voor deze website kunnen wij echter niet garanderen dat de informatie altijd volledig of correct is. All-Round Incasso is dan ook niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die zou kunnen ontstaan als gevolg van activiteiten die verband houden met het gebruik van de informatie op deze website. All-Round Incasso kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

 

Hyperlinks

Hyperlinks waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn slechts ter informatie van de bezoeker. Deze websites worden door derden onderhouden waarover All-Round Incasso geen controle noch zeggenschap heeft. All-Round Incasso aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid noch geeft zij enige garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites.

 

Copyright

De inhoud van deze website is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten bij All-Round Incasso. Niets van deze website mag worden gebruikt, vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van All-Round Incasso.